Bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Nhằm bảo đảm thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật kinh doanh bảo hiểm, ngày 01 /7 /2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Căn cứ nghị định 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm gồm 10 chương, 116 điều, quy định rõ về các vấn đề trong Luật kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể:

  • Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
  • Các quy định về đại lý bảo hiểm
  • Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

Bên cạnh đó vẫn còn một số quy định khác như hoạt động thanh tra, hay kiểm tra và xử lý vi phạm, điều khoản thi hành.

Download Nghị định 73/2016/NĐ-CP tại đây: 73_2016_ND-CP_315703

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.