Cách đăng ký nhãn hiệu tập thể

0

Cách đăng ký nhãn hiệu tập thể

Đăng ký nhãn hiệu tập thể là biểu tượng/dấu hiệu nhận diện công ty và dùng để phân biệt những hàng hoá, dịch vụ của công ty với hàng hoá, dịch vụ của công ty khác. Nhãn hiệu của công ty thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, mang tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên nhãn hiệu đồng thời cũng là 1 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Đăng ký nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là của một hiệp hội hoặc một tập thể mà thành viên của nó có thể sử dụng nhãn hiệu tập thể để quảng bá sản phẩm. Nhãn hiệu tập thể có thể là một hình thức hiệu quả để quảng bá sản phẩm của một nhóm doanh nghiệp.

Cách đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể căn cứ theo khoản 17, điều 4, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là những chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là các thành viên của tổ chức đó.

Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu nhất định của các thành viên. Do vậy, chức năng của nhãn hiệu tập thể là chỉ dẫn cho công chúng về đặc tính cụ thể nhất định của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
Cần xem xét sản phẩm có những đặc tính nhất định đặc trưng riêng của những người sản xuất ở một vùng nhất định có liên quan đến điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội của vùng. Nhãn hiệu tập thể có thể được sử dụng để thể hiện những đặc trưng đó và là cơ sở để marketing sản phẩm nói trên, do đó đem lại lợi ích cho tất cả những nhà sản xuất.
Nhãn hiệu tập thể thường được dùng để khuếch trương các sản phẩm mang đặc trưng của một vùng nhất định.

Trong những trường hợp như vậy, việc tạo ra một nhãn hiệu tập thể không chỉ hỗ trợ tiếp thị sản phẩm tại thị trường trong nước và có thể trên thị trường quốc tế và cung cấp cơ sở cho việc hợp tác giữa các nhà sản xuất trong nước. Việc tạo dựng nhãn hiệu tập thể, trên thực tế phải đi kèm với quá trình phát triển các tiêu chuẩn nhất định cùng với chiến lược chung. Khi đó, nhãn hiệu tập thể mới có thể trở thành công cụ hữu hiệu cho phát triển trong nước.
Nhãn hiệu tập thể cũng có thể sử dụng cùng với các nhãn hiệu riêng của người sản xuất hàng hóa nhất định. Điều đó cho phép các doanh nghiệp phân biệt hàng hóa của chính doanh nghiệp với những hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh khác, trong khi cùng thu được những lợi ích từ sự tin tưởng của người tiêu sử dụng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể. Đăng ký nhãn hiệu tập thể còn được hiểu là nhiều người sẽ đứng tên làm chủ sở hữu nhãn hiệu,
Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn thêm về vấn đề đăng ký nhãn hiệu tập thể này.
>>> Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận độc quyền
>>> Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181