Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển, cùng với đó là hoạt động đổi tiền tự nội tệ sang ngoại tệ cũng gia tăng. Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển đổi ngoại tệ, nên Chính phủ ban hành Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01 /7 /2016 Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng các dịch vụ và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ; điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ giúp các chủ thể thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ nắm rõ các quy định và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Download Nghị định 89/2016/NĐ-CP tại đây: 89_2016_ND-CP_315462

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.