Điều kiện lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam

Những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm mang mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép mang sản phẩm ra lưu hành khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và luôn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, tính năng và chất lượng mỹ phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra khi sản phẩm buôn bán trên thị trường.

1. Về điều kiện để được nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm

Đối với hàng hóa “mỹ phẩm”: Căn cứ theo quy định trong khoản 1 Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩm Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ y tế thì những mỹ phẩm đã được công bố sản phẩm tại Bộ y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), những loại mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu vào Việt Nam căn cứ theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải xin giấy phép nhập khẩu hay xác nhận đơn hàng nhập khẩu; khi làm thủ tục nhập khẩu, đơn vị xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố; việc phập khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam tiến hành theo lộ trình được quy định trong Điều 43 của Quy chế này.

2. Điều kiện lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam

– Sản phẩm mỹ phẩm buôn bán trên thị trường cần phải được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
– Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm mang sản phẩm ra lưu hành trên thị trường cần phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam;
– Việc công bố tính năng của mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm mỹ phẩm) cần đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng mỹ phẩm.

3. Điều kiện mỹ phẩm được đăng ký đối với các doanh nghiệp

– Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cần có mã ngành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm;
– Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần sản phẩm không có  chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt qua giới hạn cho phép.
Công bố mỹ phẩm là 1 việc bắt buộc đối với những cơ sở hay cá nhân đang sản xuất hay kinh doanh sản phẩm. Thủ tục này như một điều kiện pháp lý đối với pháp luật để giúp những cơ sở, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm được lưu hành mỹ phẩm của mình ra thị trường. Đồng thời công bố  sản phẩm mỹ phẩm cũng giúp cho khách hàng cảm thấy yên tâm hơn, đảm bảo sức khỏe hơn bởi vì họ được sử dụng mỹ phẩm hoàn toàn chất lượng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.