Luật Điện ảnh 2006 có gì mới

0

Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009) gồm có 8 chương, 55 điều quy định các vấn đề liên quan tới các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009) được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Luật Điện ảnh 2006 bao gồm một số nội dung chính sau:

Chương I. Những quy định chung: quy đinh các vấn đề cơ bản về điện ảnh như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm…

Chương II. Cơ sở điện ảnh: quy định về các cơ sở được coi là cơ sở điện ảnh; điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Chương III. Sản xuất phim: quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim; sản xuất phim đặt hàng; sản xuất phim truyền hình và trách nhiệm của nhà sản xuất

Chương IV. Phát hành phim: quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành phim; bán, cho thuê phim; xuất bản, nhập khẩu phim

Chương V. Phổ biến phim: quyền và nghĩa vụ của cơ sở chiếu phim; chiếu phim lưu động; quảng cáo phim…

Chương VI. Lưu chiểu phim, lưu trữ phim

Chương VII. Thanh tra và xử lý vi phạm

Chương VIII. Điều khoản thi hành

Luật điện ảnh năm 2006 tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động điện ảnh ở nước ta cũng như quy định trách nhiệm rõ ràng của những chủ thể thực hiện hoạt động điện ảnh.

Quý khách muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này vui lòng Download Luật Điện ảnh 2006 tại đây: luatdienanh luatso31-luatdienanh

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181