Luật Thương mại 2005 có gì mới

Luật Thương mại 2005 gồm có 9 chương, 324 điều, được Quốc Hội thông qua ngày 14 /6 /2005 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2006. Luật Thương mại 2005 được ban hành thay thế Luật thương mại 1997 để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, chính là tiền đề để Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong thời kỳ đó.

Luật Thương mại 2005 bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

Chương I. Những quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại…

Chương II. Mua bán hàng hóa: quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới hoạt động mua bán hàng hóa; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa..

Chương III. Cung ứng dịch vụ: các vấn đề liên quan tới hoạt động cung ứng dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ…

Chương IV. Xúc tiến thương mại: các hoạt động như khuyến mại, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, hội trợ triển lãm thương mại

Chương V. Các hoạt động trung gian thương mại: bao gồm đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại.

Chương VI. Một số hoạt động thương mại cụ thể khác: gia công trong thương mại; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa dịch vụ; dịch vụ logistics; nhượng quyền thương mại…

Chương VII. Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại

Chương VIII. Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

Chương IX. Điều khoản thi hành

Download Luật Thương mại 2005 tại đây: luat-thuong-mai-2005

Trên đây là một số thông tin mà Oceanlaw cung cấp tới cho quý khách hàng, để tìm hiểu thêm về vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ qua Oceanlaw để biết thêm thông tin chi tiết.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.