Những điều nên biết về thỏa ước Madrid về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

0

Nội dung thỏa ước Madrid về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa – Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks – được ban hành ngày 14 /4 /1891 và trải qua tới 7 lần sửa đổi bổ sung : tại Brussel năm 1900, tại Washington năm 1911, ở La Hay năm 1925, tại London năm 1934, tại Nice năm 1957, ở Stockholm năm 1967 và lần cuối cùng vào năm 1979.

Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước, đó là Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu 1891 và Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid, được thông qua năm 1989, có hiệu lực từ ngày 1/12/1995, và hoạt động từ 1/4/1996. Quy chế chung thi hành Thoả ước và Nghị định thư cũng có hiệu lực từ ngày 1/4/1996. Hệ thống này được quản lý bởi Văn phòng quốc tế của WIPO – Cơ quan lưu giữ Đăng bạ quốc tế và xuất bản Công báo của WIPO về Nhãn hiệu quốc tế.

Thỏa ước Madrid này đã quy định rõ về hoạt động của hệ thống đăng kí quốc tế và vấn đề bảo hộ đăng ký quốc tế nhãn hiệu; thời hạn hiệu lực đối với nhãn hiệu đăng kí quốc tế….

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181