Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

0

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 /08 /2010 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng gồm có 6 chương, 41 điều.

Nội dung chính của Nghị định 88/2010/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Trình tư, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ

Chương IV. Chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ

Chương V. Đại diện quyền đối với giống cây trồng

Chương VI. Điều khoản thi hành

Nghị định 88/2010/NĐ-CP quy định cụ thể về những quyền đối với giống cây trồng, tạo cơ sở pháp lý cho những  chủ thể thực hiện thủ tục nhằm bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Quý khách muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này vui lòng Download Nghị định 88/2010/NĐ-CP tại đây:88-2010-nd_-cp_

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181