Quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

0

Quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Nghị định 42/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02 /05 /2003 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với những thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn gồm có 6 chương, 34 điều.

Nội dung chính của Nghị định 42/2003/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí

Chương III. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, quyền của tác giả thiết kế bố trí

Chương IV. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí

Chương V. Quản lý nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí

Chương VI. Điều khoản thi hành

Nghị định 42/2003/NĐ-CP này đã tạo ra cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với những thiết kế vố trí mạch tích hợp bán dẫn, giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Download Nghị định 42/2003/NĐ-CP tại đây: nd-42-2003-thiet-ke-bo-tri-ic

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181