Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

0

Căn cứ Nghị định 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 /3 /2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 /10 /2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cuộc thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu  gồm có 3 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 /5 /2016.

Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP, cụ thể:

  • Sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu
  • Thu hồi giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu
  • Thẩm quyền và thủ tục cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
  • Tổ chức, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình
  • Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu
  • Phân phói bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Theo đó Nghị định 15/2016/NĐ-CP đã kịp thời sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP để thích hợp với tình hình thực tế hiện nay và phát huy tác dụng trong các thời kỳ tới.

Để hiểu hơn về vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181