Quy định về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3 /2 /2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam gồm có 3 chương 20 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 /4 /2016.

Nội dung chính của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Xác định các công việc được sử dụng người lao động nước ngoài
  • Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Cấp giấy phép lao động
  • Cấp lại giấy phép lao động
  • Thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động nước ngoài

Nghị định 11/2016/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý để những chủ thể sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng theo quy định của luật pháp về lao động.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.