Quy định về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

0

Căn cứ nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3 /2 /2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam gồm có 3 chương 20 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 /4 /2016.

Nội dung chính của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Xác định các công việc được sử dụng người lao động nước ngoài
  • Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Cấp giấy phép lao động
  • Cấp lại giấy phép lao động
  • Thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động nước ngoài

Nghị định 11/2016/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý để những chủ thể sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng theo quy định của luật pháp về lao động.

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181