Quy định về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Căn cứ vào nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25 /01 /2016 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của các thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm 6 chương, 47 điều.

Nội dung chính của Nghị định 07/2016/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: quy định về quyền thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh; thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện…

Chương II. Quy định về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy phép thành lập chi nhánh

Chương III. Quy định về hoạt động, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh

Chương IV. Quy định về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

Chương V. quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh

Chương VI. Điều khoản thi hành

Nghị định 07/2016/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý để các chủ thể thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.