Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Hiệp định TRIPS được thiết lập có ý nghĩa là một phần của Những Thoả thuận Thương mại Đa phương của vòng Đàm phán Uruguay trong khuôn khổ Thỏa thuận chung về vấn đề Thuế quan và Thương mại (GATT). Đây là lần đầu tiên những khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại quốc tế được đàm phán của khuôn khổ của GATT.

Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+
Kết quả của các cuộc đàm phán đó được thể hiện ở trong Thỏa thuận Thiết lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định TRIPS chính là Phụ lục 1C của Thỏa thuận Thiết lập Tổ chức WTO. Hiệp định có hiệu lực bắt buộc đối với các Thành viên WTO, được thông qua tại Marrakesh ngày 15/4/1994 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hiệp định là một trong các trụ cột quan trọng nhất của WTO và bảo hộ sở hữu trí tuệ trở thành 1 phần không thể tách rời trong hệ thống thương mại đa phương của WTO.
Hệ thống các văn bản pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã hoàn thiện và đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của TRIPS cũng như các công ước quốc tế khác về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như Công ước Paris về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Công ước Berna về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan khác, Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng, và một vài các công ước khác.
Hiện nay, những quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong TRIPS+ đang mỗi bước thể hiện được các cam kết nghiêm túc tại Việt Nam khi gia nhập WTO. Khi so sánh với các lĩnh vực khác thì những thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ngang bằng với những chuẩn chúng của thế giới và gần như không có sự khác biệt đáng kể nào.
Hiệu quả của việc thực thi và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của những cơ quan chức năng có thẩm quyền đã được nâng cao đáng kể. Đó là sự thành quả của sự nỗ lực của những cơ quan có thẩm quyền như Bộ khoa học và công nghệ, những sở khoa học và công nghệ, …
Đặc biệt, với sự ra đời của ban chỉ đạo 389 về vấn đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đầu năm 2014 thì hiệu quả của quá trình thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được tăng lên rõ rệt.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiến

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.