Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế như thế nào?

0

Ngày 06 /04 /2016, Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật liên quan đến lĩnh vực thuế, trong đó có sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 01 /07 / 2016.

Xem thêm : Thành lập công ty

Những điểm mới của Luật quản lý thuế như sau:

Thứ 1 , giảm thuế, miễn thuế đối với hộ gia đình có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ 50.000 đồng trở xuống. Cụ thể, thực hiện miễn thuế, giảm thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Thứ 2, tiền chậm nộp thuế giảm xuống chỉ còn 0.03%/ngày. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0.03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp.

Đối với những khoản nợ tiền thuế phát sinh trước 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định này từ 01/07/2016.

Đồng thời, chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong gian không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời gian cưỡng chế thuế.
Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết Luật số 106/2016/QH13, Quý khách có thể truy cập vào đường link sau. 106_2016_qh13_309816

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181