Tiền chênh lệch khi ở nhà công vụ được thanh toán thế nào

Thông tư mới ban hành của Bộ tài chính theo thông tư 124/2016/TT-BTC ngày 03 – 08 – 2016, đã nhấn mạnh khi thuê nhà ở thương mại để làm nhà công vụ, trong đó nhà ở thương mại thường có giá tiền cao hơn thì người thuê phải trả tiền thuê nhà tối đa bằng 10% tiền lương đang được hưởng tại thời điểm thuê nhà ở công vụ.

Đồng thời khẳng định, cơ quan quản lý cán bộ đủ tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ phải có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà ở công vụ để xác định số tiền thuê nhà ở công vụ phải trả và xác định phần chênh lệch giữa số tiền thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ và số tiền người thuê nhà phải trả, số tiền ngân sách Nhà nước chi trả cho phần chênh lệch theo quy định để xây dựng và đưa vào dự toán chi tiêu hàng năm của đơn vị.

Phần tiền chênh lệch này được chi trả hàng tháng dựa trên dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với thời điểm Nhà nước thanh toán tiền lương và được thực hiện quyết toán cùng với quyết toán chung của đơn vị.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/09/2016.

Như vậy theo thông tư 124/2016/TT-BTC được ban hành ngày 03/08/2016  thì người thuê phải trả tiền thuê nhà tối đa bằng 10% tiền lương đang được hưởng tại thời điểm thuê nhà ở công vụ. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được luật sư tư vấn.

Tin mới : Liên tiếp dự án đầu tư tại hà nội bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, nguyên nhân tại sao;

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.