Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. Nghị định 89/2016/NĐ-CP đã quy định điều kiện đối với hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của các tổ chức kinh tế vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 và...

Quy định về cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Quy định về cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Quy định về cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Chính phủ ban hành Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông, theo  đó bổ...

Điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm Điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngày 01 /7 /2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi, quy định về những điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Nghị định áp dụng cho những cá nhân,...

Hợp tác, liên kết giữa trang trại

Hợp tác, liên kết giữa trang trại Hợp tác, liên kết giữa các trang trại và doanh nghiệp đã cho thấy được tính hiệu quả trong quá trình khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ nông sản, tuy nhiên mối liên kết này cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro khi mối liên kết bị phá vỡ. Vậy luật pháp...

Quy định về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam Căn cứ nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3 /2 /2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam gồm có 3 chương 20 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 /4 /2016. Nội...

Những điểm mới trong thuế xuất nhập khẩu

Những điểm mới trong thuế xuất nhập khẩu Những điểm mới trong thuế xuất nhập khẩu. Ngày 06/4/2016, Quốc hội ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Luật đó quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ để tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu...

Vấn đề tiền lương của người lao động được quy định thế nào?

Vấn đề tiền lương của người lao động được quy định thế nào? Vấn đề tiền lương của người lao động được quy định thế nào? Đây chính là vấn đề được điều chỉnh bởi Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và được hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 được Chính phủ ban hành vào ngày 12...

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển, cùng với đó là hoạt động đổi tiền tự nội tệ sang ngoại tệ cũng gia tăng. Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển đổi ngoại tệ, nên Chính phủ ban hành Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01 /7 /2016 Quy định điều kiện đối...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.