Xếp lương giảng viên cao cấp sẽ được bổ nhiệm chức danh giáo sư

0

Căn cứ vào nghị định 117/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 21/07/2016; trong đó, điều đáng chú ý là quy định bổ sung về xếp lương đối với những giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Cụ thể là, nếu chưa xếp bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì giảng viên đó được xếp lên 01 bậc trên liền kề từ ngày được bổ nhiệm chức danh giáo sư, thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày giữ bậc lương cũ. Trường hợp đã xếp bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được cộng thêm 03 năm để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư.

Cũng theo Nghị định này, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan công an nhân dân đã giữ cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ hiện đảm nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe thì được xét nâng lương. Thời hạn xét nâng lương của cấp bậc quân hàm/cấp bậc hàm đối với cấp tướng, cấp tá và đại úy là 04 năm; đối với thượng úy là 03 năm.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2016.

Để cập nhật thông tin mới nhất về vấn đề này quý khách hàng hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn.

 

Share.

About Author

Leave A Reply

Hỗ trợ trực tuyến
icon phone
Hotline: 0965 15 13 11 - 0903 481 181