Yêu cầu về an toàn mỹ phẩm khi công bố

Những tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đem sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường cần phải đảm bảo các sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ  khi được dùng trong những điều kiện bình thường hay những điều kiện thích hợp được hướng dẫn, phù hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, thận trọng đặc biệt, cũng như một số thông tin khác cung cấp từ nhà sản xuất hay chủ sở hữu sản phẩm.
Nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm phải đánh giá mức độ an toàn trên từng sản phẩm mỹ phẩm căn cứ theo hướng dẫn đánh giá tính an toàn mỹ phẩm của ASEAN. Giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong mỹ phẩm cần phải đáp ứng yêu cầu của ASEAN quy định ở Phụ lục số 06-MP. Thành phần công thức mỹ phẩm cần đáp ứng theo một số Phụ lục (Annexes) – bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (địa chỉ truy cập: www.dav.gov.vn hay www.aseansec.org).
Một vài thành phần chất cấm, một số thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm

Một vài tổ chức, cá nhân không được đưa ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm có chứa:

1. Một vài chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm với điều kiện đi kèm được liệt kê trong Phụ lục II (Annex II).
2. Các thành phần được liệt kê trong phần đầu tiên của Phụ lục III (Annex III), với nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép.
3. Một vài chất màu khác với các chất được liệt kê ở Phụ lục IV (Annex IV), phần 1, trừ trường hợp một số mỹ phẩm chứa những chất màu với mục đích duy nhất để nhuộm tóc.
4. Một số chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1 được dùng ngoài điều kiện đã nêu.
5. Những chất bảo quản nằm ngoài danh mục trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1.
6. Một vài chất bảo quản được liệt kê tại Phụ lục VI (Annex VI), phần 1, với hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép, trừ trường hợp một vài chất này được sử dụng với mục đích đặc biệt, không liên quan đến công dụng là chất bảo quản.
7. Các chất lọc tia tử ngoại nằm ngoài danh mục ở trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1.
8. Các chất lọc tia tử ngoại nằm ở Phụ lục VII (Annex VII), phần 1 nhưng có hàm lượng vượt quá giới hạn hay điều kiện cho phép.
Sự có mặt của một vài chất được liệt kê ở trong Phụ lục II (Annex II) với hàm lượng vết vẫn được chấp nhận nếu vì lý do kỹ thuật không thể tránh được tại “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” và vẫn đảm bảo yêu cầu về độ an toàn của mỹ phẩm như quy định tại Điều 13 của Thông tư này.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.