3 năm kinh nghiệm mới được giám sát hoạt động đấu thầu

Cá nhân thực hiện công việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp đối với lĩnh vực đấu thầu thuộc các tổ chức ví dụ như: Cơ quan quản lý về đấu thầu; Bên mời thầu; Tổ chuyên gia; Cơ quan, đơn vị thẩm định là một trong các điều kiện đối với người giám sát hoạt động đấu thầu quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực tính từ ngày 09/09/2016.

giám sát hoạt động đấu thầu

Ngoài ra, cá nhân thực hiện việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu còn phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Tương tự đối với thành viên đoàn kiểm tra hoạt động đấu thầu, phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm… Riêng trưởng đoàn phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực đấu thầu.

Trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của những chuyên gia chuyên ngành thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người đứng đầu cơ quan kiểm tra bổ sung các chuyên gia vào tham gia đoàn kiểm tra; những chuyên gia này không bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Hãy liên hệ tới Oceanlaw qua hotline 0904 445 449 để được tư vấn và giải đáp cụ thể và chi tiết nhất.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2023 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.