Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT)

Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT) Quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT) Thuế giá trị gia tăng được hiểu là một loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của các hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông tới tiêu dùng, điều chỉnh từ Luật số 13/2008/QH12, 31/2013/QH13, 71/2014/QH13....

Thuế tài nguyên được quy định như thế nào?

Thuế tài nguyên được quy định như thế nào? Thuế tài nguyên được quy định như thế nào? Thuế tài nguyên được hiểu là loại thuế gián thu, thu vào hoạt động khai thác tài nguyên thuộc vào tài sản quốc gia của các tổ chức, cá nhân khai thác để khuyến khích việc khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm,...

Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng

Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Thông tư 04/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 15 /04 /2016, có hiệu lực từ ngày 01 /06 /2016 về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, áp dụng cho...

Đột phá mới trong chính sách phát triển thủy sản

Đột phá mới trong chính sách phát triển thủy sản Đột phá mới trong chính sách phát triển thủy sản. Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã được ký vào ngày 7/7/2014 và chính thức có hiệu lực tính từ ngày 25/8/2014. Nội dung chủ yếu của nghị định quy định về chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; các chính sách ưu đãi thuế và một số chính...

Tổ chức tín dụng có hình thức như thế nào?

Tổ chức tín dụng có hình thức như thế nào? Tổ chức tín dụng chính là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng có nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng những dịch vụ thanh toán. Theo Luật Tổ chức tín dụng 2010, những hình thức của tổ chức tín...

Thanh tra ngân hàng có nội dung gì?

Thanh tra ngân hàng có nội dung gì? Trong bất kỳ 1 hoạt động quản lý nào, để đảm bảo cho các mục tiêu để đạt hiệu quả tốt, phải tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra. Việc thanh tra ngân hàng cũng nhằm mục đích đó. Thanh tra ngân hàng gồm những công việc sau: Thanh tra việc chấp hành pháp...

Tính đặc biệt của thuế thu nhập cá nhân

Tính đặc biệt của thuế thu nhập cá nhân Thuế tiêu thụ đặc biệt đã được áp dụng phổ biến ở những nước trên thế giới. Tại Việt Nam, thuế tiêu thụ đặc biệt được đánh vào một vài loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng. Loại thuế tiêu thụ đặc biệt có vai...

Gia cảnh khó khăn được giảm thuế thu nhập cá nhân

Gia cảnh khó khăn được giảm thuế thu nhập cá nhân Gia cảnh khó khăn được giảm thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều trong Luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó có các quy định về vấn đề giảm trừ gia cảnh như sau: Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương,...

Khai hải quan điện tử cần những thủ tục gì?

Khai hải quan điện tử cần những thủ tục gì? Khai hải quan điện tử cần những thủ tục gì? Chủ thể khai hải quan điện tử đã được quy định trong khoản 1 điều 6 thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ tài chính gồm có: Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Tổ chức được chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu uỷ...

Thông quan hàng hóa có phải xác nhận không?

Thông quan hàng hóa có phải xác nhận không? Thông quan hàng hóa có phải xác nhận không? Thông quan hàng hóa là việc cơ quan hải quan quyết định một số hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện được xuất cảnh, nhập cảnh. Căn cứ để cho các cơ quan hải quan xác nhận việc thông quan hàng hóa bao gồm:...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.