Nội dung Luật Quảng cáo 2012

Nội dung Luật Quảng cáo 2012 Luật Quảng cáo năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 21 /6 /2012 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2013, thay thế cho Pháp lệnh quảng cáo 2001. Luật Quảng cáo năm  2012 gồm có 5 chương, 43 điều quy định chi tiết về hoạt động quảng cáo....

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao bì tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao bì tại Việt Nam Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao bì tại Việt Nam Bao bì sản phẩm là một trong các yếu tố quan trọng góp phần đánh dấu sự thành công của mỗi doanh nghiệp với viêc tiếp cận đến người tiêu dùng được tốt nhất. Vấn đề đăng ký nhãn hiệu bao bì...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.