Thay đổi nội dung phiếu công bố mỹ phẩm

Thay đổi nội dung phiếu công bố mỹ phẩm Thay đổi nội dung phiếu công bố mỹ phẩm, các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra ngoài thị trường cần có văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ dung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo đó là các tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được phê duyệt.

Công bố mỹ phẩm Nhật Bản: quy định và thủ tục

Công bố mỹ phẩm Nhật Bản: quy định và thủ tục Công bố mỹ phẩm là một quá trình cần thiết để đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Với sự phát triển của ngành công nghiệp mỹ phẩm, các quy định và thủ tục liên quan đến công bố mỹ phẩm đã được ban hành. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp...

Những vấn đề cần biết khi công bố mỹ phẩm

Những vấn đề cần biết khi công bố mỹ phẩm Đối với các doanh nghiệp cá nhân mới thì những vấn đề cần biết khi công bố mỹ phẩm là gì? Thông tư số: 06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Mỹ phẩm nhập khẩu kinh doanh tại  Việt Nam. Bao gồm có: Công bố chất lượng...

Quy định cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Quy định cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Có thể nói, mỹ phẩm là ngành hàng đang hot và có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Tuy nhiên, đây  cũng là ngành ảnh hưởng đến sức khỏe của con người với những con số lớn. Vì vậy, những quy định nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất và công bố chất...

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước Và công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều là những thủ tục bắt buộc các doanh nghiệp cần được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

© 2021 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.