Ban hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016

Ban hành Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016

Thuế xuất, nhập khẩu là 1 loại thuế trực thu, được điều chỉnh bởi Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 và sẽ có hiệu lực ngày 01/09/2016.

Thuế xuất nhập khẩu đánh mỗi lần phát sinh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

So với Luật bị thay thế, Luật 2016 đã tách biệt từng loại thuế như thuế theo tỉ lệ phần trăm, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan,…;

Bổ sung quy định về loại thuế suất tương ứng với hàng hóa từ khu phi thuế quan Nhập Khẩu vào thị trường nội địa theo nguyên tắc hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ nào thì áp dụng theo mức thuế suất tương ứng với loại xuất xứ đó; không quy định khung thuế xuất thuế Xuất Khẩu.

Trên đây là một số thông tin mà Oceanlaw cung cấp cho bạn, để có thêm thông tin về vấn đề này, quý khách hãy truy cập website hoặc gọi tới hotline của chúng tôi để được tư vấn.

Tham khảo thêm:

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2022 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.