Bộ luật tố tụng hình sự 2003 có gì mới?

Bộ luật tố tụng hình sự 2003 gồm có 26 chương, 346 điều, chia làm 8 phần với mục đích đảm bảo quá trình tố tụng hình sự được diễn ra một cách chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của luật pháp, thực hiện đúng nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự 2003 bao gồm:

Phần 1. Những quy định chung: bao gồm những quy định về nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự; những nguyên tắc cơ bản; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng…

Phần 2. Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố: phần này quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự cũng như chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đó và một số quy định cụ thê khác

Phần 3. Xét xử sơ thẩm: quy định rõ thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án và các bước thực hiện quá trình tố tụng

Phần 4. Xét xử phúc thẩm: quy định rõ về thủ tục xét xử phúc thẩm

Phần 5. Thi hành bản án và quyết định của tòa án

Phần 6. Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật

Phần 7. Thủ tục đặc biệt: quy định thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên, thủ tục rút gọn…

Phần 8. Hợp tác quốc tế: quy định về tương trợ tư pháp trong tố tụng hình sự

Để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời quý khách hãy liên hệ tới Hotline của Oceanalw để được tư vấn hoặc có thể Download Bộ luật tố tụng hình sự 2003 tại đây: to-tung-hinh-su-19_2003_qh11-doc-14032012022222-u1

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.