Các bước cần làm khi xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh những sản phẩm thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần tiến hành Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn nữa, đây cũng là điều kiện cơ sở để các tổ chức, cá nhân làm thủ tục công bố thực phẩm, công bố thực phẩm chức năng sau này.

1. Trình tự làm đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm:

– Cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm gửi hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  nhận hồ sơ và trả giấy biên nhận cho cơ sở
– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có công văn yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và cần phải ghi trên giấy biên nhận ngày nhận hồ sơ bổ sung.
– Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc tổ chức thẩm định và kiểm tra cơ sở và lập biên bản thẩm định. Kết luận phải ghi rõ là “Đạt” hay “Không đạt”.

  • Trường hợp “Đạt” thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp giấy chứng nhận
  • Nếu “Không đạt” cần ghi rõ lý do trong biên bản thẩm định và nêu rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng). Cơ sở có trách nhiệm khắc phục yêu cầu của đoàn thẩm định, trường hợp kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
  • Nếu cơ sở đã áp dụng HACCP thì cũng cần được kiểm tra hồ sơ và kiểm tra cơ sở.

– Trả kết quả cho cơ sở.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
b) Thành phần hồ sơ bao gồm có:
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu I)
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm có:

  • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và những khu vực xung quanh.
  • Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hay mỗi sản phẩm đặc thù.

– Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh.
– Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của công dân trực tiếp sản xuất, buôn bán thực phẩm.
– Bản sao Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HCCP (nếu có);

Hãy liên lạc tới công ty tư vấn Oceanlaw 0904 445 449 để được tư vấn thêm liên quan đến giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tham khảo thêm:

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2022 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.