Công bố mỹ phẩm cần những thủ tục gì?

Trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép mang sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và doanh nghiệp sau khi công bố  sản phẩm cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm đem ra thị trường và phải tuân thủ dựa vào quy định của pháp luật Việt Nam.
Doanh nghiệp đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
Tổ chức đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm cần nộp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép đầu tư (nộp cùng với lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm các thông tin công bố.
Giấy tờ được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
Ngôn ngữ trình bày trong bản công bố:
Bản công bố nộp tại Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Mỗi sản phẩm mỹ phẩm nộp 03 bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu hai bản, trả đơn vị 1 bản. Trường hợp dưới đây, những mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 1 bản công bố:
1. Một vài sản phẩm mỹ phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng 1 bộ sản phẩm,
2. Một vài mỹ phẩm có công thức tương tự nhau tuy vậy có màu sắc hoặc mùi khác nhau
3. Một số mỹ phẩm khác nhau tuy nhiên được đóng gói chung trong cùng 1 bao gói như một cơ sở đóng gói
4. Những dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định căn cứ theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Khi có thay đổi các thông tin đã công bố được quy định trong phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và phải nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Những tổ chức, cá nhân cần phải tiến hành công bố lại ít nhất 1 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.