Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực bao lâu?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc cần có khi đơn vị sản xuất, buôn bán thực phẩm, trường hợp đơn vị đã đi vào hoạt động mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo tới phạt hành chính hay đóng cửa doanh nghiệp.

Câu hỏi: Có nhiều khách hàng đã gửi mail tới công ty  luật Oceanlaw hỏi về thông tin về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là trong thời gian bao  lâu? Và quy định của pháp luật là gì?

Trả lời: Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Trong Điều 37 của luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong khoảng thời gian 03 năm.

2. Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được tiến hành theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

Nếu có gì thắc mắc hay có nhu cầu về dịch vụ xin giấy Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì quý khách có thể liên hệ với công ty để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.