Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng

Lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng

Thông tư 04/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào ngày 15 /04 /2016, có hiệu lực từ ngày 01 /06 /2016 về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, áp dụng cho những đơn vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước, một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và những tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2016. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các văn bản sau hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước; Quyết định số 42/2006/QĐ-NHNN ngày 28/8/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Giấy tờ có giá gồm có Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; Trái phiếu Chính phủ; Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi tới hạn; Những loại giấy tờ có giá khác. Để có thể được lưu ký, sử dụng; những loại giấy tờ có giá trên phải đáp ứng đủ các điều kiện nhất định về hình thức, nội dung, yêu cầu về chủ sở hữu. Việc chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá phải tuận thủ theo các nguyên tắc nhất định tùy thuộc vào nơi giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước hoặcTrung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
Để tìm hiểu chi tiết thêm về Thông tư số 04/2016/TT-NHNN, Quý khách vui lòng truy cập theo đường link sau. 04_2016_tt-nhnn_291527

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.