Nội dung Bộ Luật tố tụng hình sự 2015

Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 đã được Quốc hội kí thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 gồm có 35 chương, 510 điều, chia làm 9 phần.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định trình tự, thủ tục giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một vàithủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa những cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của một số người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức và cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Về nội dung cơ bản, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 có một số điểm mới so với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 như vấn đề về quyền bào chữa, vấn đề về chứng cứ…

Về kết cấu, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có thêm một phần so với Bộ luật tố tụng hình sự 2003 do điều khoản thi hành được tách ra. 08 phần còn lại tương tự kết cấu của Bộ luật tố tụng hình sự 2003, gồm có những quy định chung; Khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố; Xét xử sơ thẩm; Thi hành bản án và quyết định của tòa án; Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật; Hợp tác quốc tế.

Hiện tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 vẫn chưa có hiệu lực thi hành. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Để Download Bộ luật tố tụng hình sự 2015 tại đây: luat-to-tung-hinh-su-so-101-2015-qh13

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.