Nội dụng cơ bản Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được kí thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, gồm gồm 26 chương 426 điều chia làm 3 phần.

Nội dung bộ luật hình sơ 2015 cơ bản như sau:

Phần 1. Những quy định chung liên quan đến hiệu lực của Bộ luật hình sự; tội phạm; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; xóa án tích …

Phần 2. Các loại tội phạm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự, an toàn công cộng….

Phần 3. Hiệu lực thi hành: Bộ luật hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và đã được kí thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Bộ luật hình sự 2015 có một số điểm mới so với Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) như quy định về trường hợp miễn trừa trách nhiệm hình sự (chương IV); những quy định đối với pháp nhân phạm tội (chương XI) và một số quy định khác để phù hợp với thực tiễn trong xã hội hiện tại. Đối với mỗi loại tội phạm tương ứng có những chế tài cụ thể áp dụng cho mỗi loại tội phạm nhằm đảm bảo sự trừng phạt, răn đe và giáo dục ý thức pháp luật cho người dân nói chung và nguời phạm tội nói riêng.

Hiện tại , Bộ luật hình sự 2015 vẫn chưa có hiệu lực thi hành do còn một vài vướng mắc cần sửa đổi. Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) và vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có Bộ luật Hình sự mới thay thế.

Để dược nghe tư vấn trực tiếp quý khách vui lòng liên hệ ngay Oceanlaw để được tư vấn hoặc có thể download Bộ luật Hình sự 2015 tại đây: 100_2015_qh13_bo-luat-hinh-su

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.