Nội dung Luật Quảng cáo 2012

Luật Quảng cáo năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 21 /6 /2012 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 /01 /2013, thay thế cho Pháp lệnh quảng cáo 2001. Luật Quảng cáo năm  2012 gồm có 5 chương, 43 điều quy định chi tiết về hoạt động quảng cáo.

Nội dung chính của Luật Quảng cáo 2012 bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: những quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo; những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo…

Chương II. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo

Chương III. Hoạt động quảng cáo: các quy định về phương tiện quảng cáo, yêu cầu về nội dung, điều kiện quảng cáo; quảng cáo trên báo chí, phương tiện điện tử…

Chương IV. Quảng cáo có yếu tố nước ngoài

Chương V. Điều khoản thi hành

Luật Quảng cáo năm 2012 được ban hành tạo cơ sở pháp lý cho những chủ thể tiến hành hoạt động quảng cáo đúng với những quy định của pháp luật, tuân thủ pháp luật về thương mại nói chung và pháp luật quảng cáo nói riêng.

Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này quy lòng liên hệ qua hotline của Oceanlaw hoặc Download Luật Quảng cáo 2012 tại đây: luat-quang-cao

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.