Nội dung thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Lahay về vấn đề đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp đã được ban hành ngày 06 tháng 11 năm 1925.

Thỏa ước quy định về quyền đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp với các nội dung cơ bản như hiệu lực pháp lý của đăng kí, những trường hợp từ chối bảo hộ bởi Cơ quan quốc gia; thời hạn bảo hộ và các khoản phí đăng kí… Những quy định này nhằm mục đích bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các chủ thể đăng kí và tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Thỏa ước La-hay dành cho các chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp khả năng đạt được những sự bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp của họ ở nhiều nước với cách nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO 1 đơn duy nhất bằng 1 ngôn ngữ duy nhất, với một khoản phí bằng 1 loại tiền duy nhất (franc Thụy Sỹ), Thỏa ước La-hay đơn giản hóa tối đa việc quản lý tiếp theo đối với kiểu dáng công nghiệp, bởi có thể ghi nhận những sự thay đổi về sau hay gia hạn đơn nộp lưu thông qua một thủ tục đơn giản duy nhất tới Văn phòng quốc tế của WIPO.

Download Thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp tại đây: lahaykieudangcongnghiep

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.