Quản lý và sử dụng vốn ODA

Ngày 16 /03 /2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về vấn đề quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; áp dụng đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn đối ứng từ phía Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 /5 /2016 và thay thế Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 /4 /2013.

Vốn ODA, vốn vay ưu đãi được cung cấp theo 04 phương thức: Chương trình, Dự án, Hỗ trợ ngân sách, Phi dự án cho các lĩnh vực được ưu tiên cho những lĩnh vực Nhà nước chú trọng trong giai đoạn hiện nay bao gồm: Hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường thể chế quản lý nhà nước; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) và lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được quy định chi tiết trong Nghị định, bao gồm các bước sau: Vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án; Ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Quản lý thực hiện chương trình, dự án; Hoàn thành, chuyển giao kết quả thực hiện chương trình, dự án, trừ một số ngoại lệ được quy định riêng tại Nghị định.

Để tìm hiểu thật chi tiết Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, Quý khách hàng có thể truy cập theo đường link sau để tải 16-2016-nd_-cp_

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.