Quy định của pháp luật về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chủ văn bằng bảo hộ có thể làm đơn xin gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo trình tự như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu có thể được gia hạn với nhiều lần liên tiếp và mỗi lần 10 năm.
  • Để được gia hạn liên tục Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu thì trong vòng 6 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực thì chủ sở hữu của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục SHTT.
  • Đơn yêu cầu xin gia hạn thêm có thể nộp muộn hơn thời hạn đã quy định nêu trên tuy nhiên cũng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% tiền gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Quy định của pháp luật về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm những tài liệu dưới đây:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
  • Bản gốc của văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu);
  • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn xin gia hạn thông qua đại diện);
  • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ, công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định

>>> Xem thêm: Dịch vụ gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Quy trình xử lý đơn xin gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Xử lý đơn yêu cầu gia hạn theo các bước sau:

Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn xin gia hạn không có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn văn bằng nhãn hiệu, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn sẽ nêu rõ lý do và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để cho người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hay có những ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong nữngu trường hợp dưới đây:

  • Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không hợp lệ hoặc được nộp không đúng các thủ tục quy định;
  • Người yêu cầu gia hạn ăn bằng không phải là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tương ứng.

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa những thiếu sót hay có sửa chữa thiếu sót nhưng vẫn không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục SHTT ra thông báo từ chối gia hạn.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.