Quy định về công bố mỹ phẩm có những gì?

Thông tư số 06/2011/TT-BYT về việc quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam, nếu các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu để lưu hành trong nước thì cần đăng kí công bố mỹ phẩm.

Hồ sơ công bố bao gồm:

Bản công bố sản phẩm mỹ phẩm, thông tin sản phẩm,đảm bảo an toàn sản phẩm, nhãn hiệu mỹ phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm,
Đưa mỹ phẩm đi kiểm tra chất lượng, thanh tra,kiểm tra và xử lý vi phạm,các tổ chức, cá nhân, buôn bán sản xuất nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.
Quyết định trên được áp dụng với các cơ quản quản lý về mỹ phẩm , các cá nhân, tổ chức muôn quảng cáo, sản xuất, nhập khẩu và buôn bán mặt hàng mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam.

Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm:

•    Những cá nhân, tổ chức khi lưu thông sản phẩm ra thị trường phải có trách nghiệm đăng kí, xin giấy phép lưu hành mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Các cá nhân, tổ chức sẽ được cấp số phiếu tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
•    Lệ phí công bố mỹ phẩm căn cứ theo quy định của  nhà nước.
•    Muốn lưu hành mỹ phẩm những cá nhân, tổ chức cần có giấy phép kinh doanh mỹ phẩm trong thị trường Việt Nam.
•    Quá trình công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm.
Với một số chia sẻ trên, chúng tôi mong rằng quý khách hàng sẽ có thể đăng kí công bố mỹ phẩm một cách thận lợi và nhanh nhất. Nếu cần hỗ trợ trong quá trình công bố khách hàng có thể tới luật Oceanlaw tư vấn thêm.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.