Quy định về công bố mỹ phẩm như thế nào?

Trước khi đem sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép mang sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố lưu hành mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và đơn vị sau khi công bố chất lượng sản phẩm mỹ phẩm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đem ra thị trường và cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định về công bố mỹ phẩm như thế nào?

Đơn vị đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
Cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm phải gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nộp cùng với lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm một vài dữ liệu công bố.
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong thời hàn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
Ngôn ngữ trình bày trong bản công bố:
Bản công bố nộp trên Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hay Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Từng sản phẩm mỹ phẩm nộp ba bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu 02 bản, trả đơn vị một bản. Trường hợp sau đây, các mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 01 bản công bố:
1. Một số sản phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng 1 bộ sản phẩm,
2. Một vài mỹ phẩm có công thức tương tự nhau mặc dù vậy có màu sắc hay mùi khác nhau
3. Những sản phẩm khác nhau tuy nhiên được đóng gói chung trong cùng 01 bao gói như 01 doanh nghiệp đóng gói
4. Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Khi có thay đổi những nội dung đã công bố được quy định trong phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân cần phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và phải nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 3 năm. Các tổ chức, cá nhân cần phải tiến hành công bố lại ít nhất 1 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và cần nộp lệ phí theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.