Quy định về thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quy định về thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc nguồn thu ngân sách của chính quyền địa phương, Thuế sử dụng đất nông nghiệp được hiểu là loại thuế thu vào việc sử dụng đất nông nghiệp hay việc được giao đất vào sản xuất nông nghiệp, được điều chỉnh từ Luật số 23-L/CTN. Đất nông nghiệp chịu thuế bao gồm 03 loại: Đất trồng trọt, Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, Đất rừng trồng.

Thuế sử dụng đất nông nghiệp được xem là thuế thu theo mùa vụ (mỗi năm từ 1 tới 2 lần theo vụ thu hoạch), được tính bằng thóc hoặc thu bằng tiền giá thóc tùy thuộc vào giá cả thực tế ở từng địa phương. Thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính thông qua 3 giá trị gồm diện tích, hạng đất, định suất thuế tính bằng kilôgam thóc trên 1 đơn vị diện tích của từng hạng đất.

Hãy liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn thêm những thông tin liên quan tới thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.