Quy định về xử lý dự án treo

Khách hàng hỏi : Hiện nay tôi có dự án đầu tư nhưng chưa thực hiện được do thiếu kinh phí, tôi vừa nhận được thông tin việc thu hồi các dự án treo, nhưng chưa lắm rõ được quy định của pháp luật hiện nay như thế nào? Mong nhận được phàn hồi từ luật sư.

Luật sư trả lời : Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến văn phòng luật chúng tôi đối vơi câu hòi này luật sư tư vấn như sau :

Dự án treo là dự án mà đã được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư không tiến hành xây dựng, hay tiến hành theo kiểu hình thức, quá 3 năm mà tiến độ dự án vẫn chưa hoàn thành

Với các quy định hiện hành của pháp luật hiện nay, và thể hiện ngay trong các giấy phép, cụ thể là giấy chứng nhận đầu tư, cũng như các bản cam kết về tiến độ của dự án thì tiến độ xây dựng, thực hiện, hoàn thành dự án đã được ghi nhận chính thức bằng văn bản.

Do đó, khi chủ đầu tư vi phạm tiến độ mà không thuộc trường hợp đặc biệt, bất khả kháng thì chính quyền sẽ thu hồi dự án.

Cụ thể là sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ pháp lý đã cấp cho dự án, thu hồi đất đã được giao, hoặc được cho thuê với lý do là không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, thậm chí đã được gia hạn mà vẫn vượt quá cả thời hạn gia hạn.

Việc thực hiện thu hồi đất do vi phạm về tiến độ sử dụng phải tuân theo trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật được quy định tại Luật đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014 của Chính phủ.

Có rất nhiều dự án vi phạm tiến độ dự án và bị thu hồi rất nhiều trong tình thành cả nước.

Câu hỏi 2 : Dự án treo người dân có quyền khiếu nại, tố cáo không ?

Luật sư trả lời : Đối với dự án treo thì người dân hoàn toàn có quyền tố cáo, khiếu nại.

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:
– Đối với quy định sử dụng đất đã được công bố quy hoạch mà chưa được sử dụng thì người sử dụng đất tiếp dụng được sử dụng đất và được thực hiện theo quy định các quyền của người sử dụng đất.

– Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch, được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu muốn cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

– Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều hỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất mà không điều chỉnh, hủy bỏ, hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền.

Theo đó , khi sử dụng đất mà thấy mình bị chính quyền cản trở thực hiện quyền của người sử dụng đất, thì bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết để có phương án tốt nhất. Nếu khi khiếu nại mà không có sự thay đổi từ cơ quan thẩm quyền thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền theo quy định về xử lý dự án treo .

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.