Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ như thế nào?

Nội dung thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ sử dụng để đăng ký nhãn hiệu được hoàn tất vào năm 1957 và sửa đổi vào năm 1967 ở Stockholm và năm 1977 ở Geneva.

Thỏa ước này được mở với những quốc gia thành viên tham gia vào Công ước Paris về quyền sở hữu công nghiệp (1883). Các văn bản phê chuẩn hoặc gia nhập phải được gửi cho Tổng Giám đốc của WIPO

Thỏa ước bao gồm một danh mục các nhóm – có 34 nhóm cho hàng hóa và 11 nhóm cho dịch vụ – một danh mục các vần chữ cái của hàng hóa và dịch vụ.

Phiên bản cuối gồm có 11.000 điều. Cả hai danh mục trên đều được sửa đổi định kỳ bởi 1 Hội đồng chuyên gia đại diện của những quốc gia gia thành viên.

Bảng phân loại gần đây là bản thứ 10, và nó có hiệu lực trong năm 2012.

Để hiểu hơn về vấn đề này, quý khách hàng có thể liên hệ tới oceanlaw để được tư vấn hoặc quý khách có thể Download Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ tại đây: heading_nice10

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.