Thông quan hàng hóa có phải xác nhận không?

Thông quan hàng hóa có phải xác nhận không?

Thông quan hàng hóa là việc cơ quan hải quan quyết định một số hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện được xuất cảnh, nhập cảnh. Căn cứ để cho các cơ quan hải quan xác nhận việc thông quan hàng hóa bao gồm:

  • Khai báo của người khai hải quan hoặc kết luận của cơ quan kiểm tra nhà nước, tổ chức giám định đối với hàng hóa miễn kiểm tra thực tế.
  • Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế.
  • Giấy xác nhận đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa của tổ chức giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.
  • Kết quả giám định đối với hàng hóa có yêu cầu giám định.

Để hiểu hơn về vấn đề này quý vị cần liên hệ tới Oceanlaw để được tư vấn và giải đáp sớm nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.