Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

Nhãn hiệu độc quyền là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả là hình ba chiều hoặc sự kết hợp một vài yếu tố đó, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc; có khả năng phân biệt các loại hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu của nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác nhau.

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam

Điều 75, Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì những tiêu chí xác nhận một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng như sau:

Thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền tại Việt Nam

– Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
– Phạm vi lãnh thổ mà loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
– Doanh số từ việc bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hay số lượng hàng hoá đã được bán ra, số lượng dịch vụ đã được cung cấp;
– Thời gian sử dụng liên tục của loại nhãn hiệu;
– Uy tín rộng rãi của những loại hàng hoá, dịch vụ có nhãn hiệu;
– Số lượng các quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
– Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
– Giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển giao quyền sử dụng hay giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Khó khăn khi muốn đăng ký thương hiệu độc quyền nổi tiếng tại Việt Nam

Dựa theo Điều 42.2, Mục 5 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN do Bộ khoa học và công nghệ ban hành 2007 thì: Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ và thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu đó mà không cần làm thủ tục đăng ký. Như vậy, doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đối với những loại nhãn hiệu mình đang sở hữu (đã được đăng ký nhãn hiệu trước kia.
Doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký thương hiệu độc quyền nổi tiếng thuộc sở hữu của mình phải có một vài tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh được sự nổi tiếng của nhãn hiệu.
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ của Việt Nam. Như thế nhiều người đọc hiểu là loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ dù không được biết đến ở trên thế giới nhưng chỉ cần được biết đến rộng rãi tại Việt Nam thì được mặc định là loại nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Tuy nhiên trong Điều 75 của luật lại đưa tiêu chí “Số lượng các quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng” làm một trong những tiêu chí đánh giá nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hay không.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua Hotline của Oceanlaw.
>>> Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt nam

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.