Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của bộ kế hoạch đầu tư . Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/09/2016 . Trong đó quy định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức là 30 ngày, được tính từ ngày nhận được giấy thu hồi của cơ quan nhà nước.

Đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực nội dung đăng ký đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư.

Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký cũng các tài liệu liên quan, văn bản liên quan nếu điều chỉnh dự án hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng dự án không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp thay đổi tên dự án, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin khác liên quan đến nhà đầu tư, nhà đầu tư phải nộp văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư liên hệ đến công ty chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.