Tự công bố chất lượng nước khoáng thiên nhiên

Nước là sản phẩm thiết yếu và nhu cầu sử dụng nước khoáng thiên nhiên đang ngày càng tăng mạnh. Sự tăng nhanh từ đó đã có rất nhiều loại nước khoáng của nhiều thương hiệu khác nhau có mặt trên thị trường.

Vậy để làm sao sản phẩm là sự lựa chọn an toàn cho người sử dụng? Để minh chứng được điều này, doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu tự công bố chất lượng nước khoáng thiên nhiên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

 • Số 55/2010/QH12 Luật vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều về Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toan vệ sinh thực phẩm;
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;
 • Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ QCVN 6-1:2010/BYT: Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong việc tiêu thụ nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai trước khi đưa ra thị trường.

Các loại nước uống đóng chai cần tự công bố chất lượng:

 • Đóng chai tại nguồn;
 • Nước khoáng thiên nhiên đóng chai có ga tự nhiên;
 • Nước khoáng thiên nhiên đóng chai không ga;
 • Nước khoáng thiên nhiên đóng chai ít ga tự nhiên;
 • Nước khoáng thiên nhiên đóng chai bổ sung ga tự nhiên từ nguồn;
 • Nước khoáng thiên nhiên đóng chai bổ sung ga.

Hồ sơ tự công bố chất lượng nước khoáng thiên nhiên:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm thời hạn trong 12 tháng đáp ứng đủ các chỉ tiêu theo quy định;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm ( 02 bản sao công chứng);
 • Bản công bố hợp quy sản phẩm;
 • Bản thông tin chi tiết sản phẩm;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy;
 • Mẫu sản phẩm;
 • Nhãn hoặc hình ảnh nhãn sản phẩm.

Quy trình tự công bố chất lượng sản phẩm:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình;
 • Ngay sau khi tự công bố, doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm của mình;
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

>> Tham khảo thêm: Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm nước giải khát

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2021 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.