Thuế môn bài được pháp luật quy định như thế nào?

Thuế môn bài được pháp luật quy định như thế nào? Thuế môn bài là 1 loại thuế trực thu, đánh vào các cơ sở kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế để giúp Nhà nước thực hiện việc kiểm kê, kiểm soát, quản lý những cơ sở kinh doanh, các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Thuế môn bài sẽ được thu...

Chính sách ưu tiên lao động nữ

Chính sách ưu tiên lao động nữ Ngày 01 /10 /2015, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều trong Bộ Luật Lao động về chính sách đối với những lao động nữ. Nghị định có hiệu lực vào ngày 15 /11 /2015, thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18 /4 /1996. 14 Điều của...

Quy định mới nhất về tiền lương của người lao động

Quy định mới nhất về tiền lương của người lao động Ngày 13 /6 /2016, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành vào ngày 01 /8 /2016. Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định một...

Tuyển dụng vượt quá kế hoạch hằng năm không được tăng lương

Tuyển dụng vượt quá kế hoạch hằng năm không được tăng lương Ngày 13 /6 /2016, Nghị định số 51/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, quy định về vấn đề quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với những người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ....

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. Nghị định 89/2016/NĐ-CP đã quy định điều kiện đối với hoạt động của các đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của các tổ chức kinh tế vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 và...

Quy định về cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Quy định về cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Quy định về cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Chính phủ ban hành Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông, theo  đó bổ...

Điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm

Điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm Điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm. Ngày 01 /7 /2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi, quy định về những điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Nghị định áp dụng cho những cá nhân,...

Hợp tác, liên kết giữa trang trại

Hợp tác, liên kết giữa trang trại Hợp tác, liên kết giữa các trang trại và doanh nghiệp đã cho thấy được tính hiệu quả trong quá trình khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ nông sản, tuy nhiên mối liên kết này cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro khi mối liên kết bị phá vỡ. Vậy luật pháp...

Quy định về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam

Quy định về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam Căn cứ nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3 /2 /2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam gồm có 3 chương 20 điều và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 /4 /2016. Nội...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.