Những điểm mới trong thuế xuất nhập khẩu

Những điểm mới trong thuế xuất nhập khẩu Những điểm mới trong thuế xuất nhập khẩu. Ngày 06/4/2016, Quốc hội ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Luật đó quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ để tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu...

Vấn đề tiền lương của người lao động được quy định thế nào?

Vấn đề tiền lương của người lao động được quy định thế nào? Vấn đề tiền lương của người lao động được quy định thế nào? Đây chính là vấn đề được điều chỉnh bởi Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và được hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 được Chính phủ ban hành vào ngày 12...

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển, cùng với đó là hoạt động đổi tiền tự nội tệ sang ngoại tệ cũng gia tăng. Nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển đổi ngoại tệ, nên Chính phủ ban hành Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01 /7 /2016 Quy định điều kiện đối...

Bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm Nhằm bảo đảm thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật kinh doanh bảo hiểm, ngày 01 /7 /2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP. Căn cứ nghị định 73/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.