Làm thủ tục hải quan ở đâu?

Làm thủ tục hải quan ở đâu? Địa điểm thực hiện thủ tục hải quan là nơi thực hiện các công việc về thủ tục hải quan. Địa điểm để làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 17 Luật Hải quan năm 2005 và tại Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP. Theo đó, địa điểm làm thủ tục hải...

Thông quan hàng hóa cần có điều kiện gì?

Thông quan hàng hóa cần có điều kiện gì? Thông quan hàng hóa chính là việc cơ quan hải quan quyết định những hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện được xuất cảnh, nhập cảnh. Thông quan hàng hóa cần có một số điều kiện sau: Người khai hải quan đã thi hành đầy đủ thủ tục hải quan về khai báo,...

Giải quyết khó khăn cho người sản xuất VietGAP

Giải quyết khó khăn cho người sản xuất VietGAP Năm 2008 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành về quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, kèm theo đó là chính sách hỗ trợ của nhà nước đã được nông dân hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó trong quá trình triển khai thì gặp rất nhiều khó...

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.