30 ngày để khiếu nại kiểm toán

Ngày 28/07/2016, Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ban hành các Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Căn cứ vào đó, thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán; những trường hợp đơn vị được kiểm toán không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu bởi lý do khách quan thì thời gian có lý do khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

khiếu nại kiểm toán

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 65 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng cho phép đơn vị được kiểm toán có quyền rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng hình thức đơn có chữ ký của người đại diện hợp pháp của đơn vị được kiểm toán khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải được gửi đến Kiểm toán Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ ngày 11/09/2016.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm, doanh nghiệp hãy liên hệ ngay tới Oceanlaw để được tư vấn và giải đáp kịp thời.

Tham khảo thêm:

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2022 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.