Hướng dẫn công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm

Trước khi muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, một số tổ chức, cá nhân cần công bố và được tiếp nhận hồ sơ ở Cục quản lý dược Việt Nam. Nhất là, người đứng ra lưu thông mỹ phẩm cần phải hoàn toàn chịu trách nghiệm về khả năng an toàn, hiệu quả của sản phẩm và cần tuân thủ một vài quy định của luật pháp.
Một số tổ chức, cá nhận muốn chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp. Khi lập hồ sơ công bố mỹ phẩm cần nộp kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư và kèm theo đĩa mềm một số dữ liệu sản phẩm công bố.
Khi hoàn thành, quý khách chuyển đến Cục Quản lý dược Việt Nam hoặc qua đường bưu điện. Sau đó, Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ trong khoảng 3 ngày sau khi nhận được lệ phí hồ sơ theo quy định.

Các trường hợp sau đây, những sản phẩm mỹ phẩm được quyền công bố trong cùng 1 bản công bố:

•    Mỹ phẩm được đóng gói dưới tên chung và được bán theo bộ mỹ phẩm.
•    Mỹ phẩm có công thức giống nhau dù thế có màu sắc và mùi không giống nhau.
•    Mỹ phẩm được đóng gói chung trong 01 bao bì.
•    Các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định dựa theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Trong quá trình công bố, nếu muốn thay đổi nội dung đã công bố quý khách hàng cần tiến hành căn cứ theo quy định của nhà nước tại mục số 4-MP của Quy chế này. Khi được số tiếp nhận hồ sơ công bố có giá trị sử dụng trong khoảng 3 năm.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.