Hướng dẫn gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Hướng dẫn gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định trong Luật Sở hữu Trí tuệ Quý khách hàng là chủ của Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu được quyền gia hạn đối với các nhãn hiệu đã được bảo hộ của mình trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Chúng tôi – Oceanlaw., JSC là tổ chức đại diện nhánh 106 của Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam sẽ giúp Quý khách hàng gia hạn Văn bằng bảo hộ với thủ tục nhanh ngọn và hiệu quả nhất:
Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 năm chủ sở hữu của nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ nhãn hiệu thêm 10 năm.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn văn bằng cho Cục Sở hữu trí tuệ.
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn đối với thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Hướng dẫn gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thủ tục xin gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

(a) Tờ khai yêu cầu đối với gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, dựa vào mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;  Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
(b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ( đối với trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu);
(c) Giấy uỷ quyền (trường hợp chủ nhãn hiệu nộp đơn thông qua đại diện);
(d) Những chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn, đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu căn cứ theo quy định.
“Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có được những thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc trường hợp sau đây:
Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định; Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn”.
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
>>> Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi VietMoz.