Quy định cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Có thể nói, mỹ phẩm là ngành hàng đang hot và có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Tuy nhiên, đây  cũng là ngành ảnh hưởng đến sức khỏe của con người với những con số lớn. Vì vậy, những quy định nghiêm ngặt trong quy trình sản xuất và công bố chất lượng sản phẩm mỹ phẩm đều cần phải thực hiện rõ ràng.

Từ ngày 01/07/2021, để sản xuất mỹ phẩm, ngoài việc thành lập hợp pháp, các cơ sở cần phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành.
 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành.
 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành.

Các cơ sở sản xuất cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc;
 •   Cơ sở vật chất:
  • Nhà xưởng với địa điểm, diện tích, trang thiết bị đảm bảo được yêu cầu về dây chuyền sản xuất các loại mỹ phẩm;
  • Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phaane đảm bảo tách biệt, các khu vực riêng để đảm bảo các chất dễ cháy nổ, độc tính cao, sản phẩm bị loại, thu hồi hoặc trả lại…
 • Các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm mỹ phẩm:
  • Nguyên vật liệu, thành phẩm dùng để sản xuất mỹ phẩm cần đạt được tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;
  • Nguồn nước sử dụng để sản xuất cần đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành;

Hồ sơ xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Giấy phép sản xuất mỹ phẩm và hợp đồng thuê sản xuất;
 • Giấy ủy quyền của nhà sản xuất;
 • Thông tin sản phẩm;
 • Thông tin về nhà sản xuất/đóng gói;
 • Thông tin về tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường;
 • Thông tin về công ty nhập khẩu;
 • Danh sách thành phần.

Cơ quan tiếp nhận và cấp giấy phép:

 • Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Y tế của tỉnh nơi cơ sở sản xuất đặt nhà máy;
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
 • trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2021 Công ty tư vấn Luật. Thiết kế Website bởi OCEANLAW.